Downloads

Download
jaarverslag 2018 pdf 132.9KB
2018 jaarverslag HBV.pdf
Adobe Acrobat document 132.9 KB
Download
20190128 agenda alv pdf 168.1 KB
20190128_alv-uitnodiging.pdf
Adobe Acrobat document 168.1 KB
Download
20181213 samenwerkingsovereenkomst pdf 268.8 KB
Samenwerkingsovereenkomst gemeente Montferland 2019
prestatieafspraken_wonen_2019_hvb.pdf
Adobe Acrobat document 268.8 KB
Download
20180712 samenwerkingsovereenkomst pdf 13.3mb
Samenwerkingsovereenkomst huurdersvereniging Bergh en Plavei

Deze samenwerkingsovereenkomst geeft de kaders aan voor de samenwerking tussen Plavei en Huurdersvereniging Bergh. De overeenkomst regelt dat de relatie tussen de HVB en Plavei past binnen de vijf principes van de Governance Code woningcorporaties (2015) en binnen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Om de samenwerking te stroomlijnen is het bestaan van transparante, stabiele, goed functionerende en goed gefaciliteerde huurdersvertegenwoordiging Bergh belangrijk.

De huurdersvereniging Bergh en Plavei zetten zich in voor mensen met een huurovereenkomst van een woning van Plavei. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken maar wel vanuit de zelfde intentie: het belang van de zittende en de toekomstige huurders. Alles wat de huurdersvertegenwoordiging doet vereist wederzijds vertrouwen, integriteit, zorgvuldigheid, wederzijds respect en constructief overleg.
20180712 samenwerkingsovereenkomst.pdf
Adobe Acrobat document 13.3 MB
Download
2017dec Prestatieafspraken over 2018 pdf 777.3 KB
In dit document zijn de afspraken vastgelegd die Huurdersbelangenvereniging de Schakel,
Huurdersvereniging Bergh, Plavei en de gemeente Montferland met elkaar maakten. De afspraken
gelden vanaf 1 januari 2018 en lopen tot en met 31 december 2018. We maken ook afspraken
voor de lange termijn, tot en met 2020. Deze worden jaarlijks herijkt.
2017dec Prestatieafspraken over 2018.pdf
Adobe Acrobat document 777.3 KB
Download
2016mrt Woonvisie van de gemeente Montferland pdf 982.4KB
De basis van de regelmatige gesprekken voor prestatieafspraken tussen de HVB, Plavei en de gemeente is vanuit de gemeente hun woonvisie.
Deze woonvisie is opgesteld in maart 2016 en is voor de periode 2016-2020.
2016-2020 Woonvisie gemeente Montferland
Adobe Acrobat document 982.4 KB

Huurdersvereniging Bergh | Postbus 165 | 7040 AD | 's-Heerenberg


© Copyright 2019 Huurdersvereniging Bergh

vanaf 01-07-2019 gaan wij verder onder een nieuwe naam op een nieuwe website
www.hv-desleutel.nl